VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Nowe formy cywilizacyjnej depresji i ich farmakologiczne leczenie
New forms of civilization depression and their pharmacological treatment
Mariusz Bartyzel, Bartosz Łoza, Ałbena Grabowska, Marta Kosińska, Dorota Kukulska, Maja Polikowska, Piotr Smolaga, Magdalena Wilk
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Wielu ludzi może doświadczać stosunkowo mało nasilonych lub prodromalnych objawów depresji, które jednak faktycznie głęboko wpływają na ich zdrowie psychiczne. Doświadczenie uogólnionego braku satysfakcji może oznaczać coś zupełnie innego niż tylko proste poczucie braku szczęścia. Subkliniczna depresja, maskowana depresja lub inne formy obniżonego nastroju mogą być powiązane z problemami psychospołecznymi, takimi jak: pracoholizm, wypalenie, zespół przewlekłego zmęczenia, mobbing, bullying czy ideacje samobójcze. Stany te mogą być równie dramatyczne i ciężkie, jak w pełni rozwinięta depresja. Dysponujemy głównie wstępnymi wynikami badań farmakologicznych, wykorzystujących zwłaszcza leki typu SSRI, np. escitalopram, w większości tych wskazań.
Słowa kluczowe: depresja, nowe formy, stres cywilizacyjny, pracoholizm, wypalenie, mobbing, bullying
 
Abstract
Many people may experience relatively low-grade or prodromal depression symptoms that actually can deeply affect their mental health. Feeling generally dissatisfied may mean something different than just simply not to be happy. Subclinical depression, masked depression or other forms of low mood disorders can be related to psychosocial problems like workaholism, burnout, chronic fatigue syndrome, mobbing, bullying or suicidal ideation. All those conditions can be equally dramatic and severe as full-blown depression. There are mainly preliminary pharmacological trials based typically on SSRIs like escitalopram in most of those indications.
Key words: depression, new forms, civilization stress, workaholism, burnout, mobbing, bullying
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu