VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Leki psychiatryczne dla seniorów 75+ w Polsce
Psychotropic medicines for elderly people 75+ in Poland

Aleksandra Plaskota
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Streszczenie
Każdy, kto ukończył 75 lat, od 1 września 2016 r. ma prawo do bezpłatnego stosowania leków, które znalazły się na liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. Leki są jednak bezpłatne tylko w określonych wskazaniach, a receptę na nie musi wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Na liście znalazło się 11 leków psychiatrycznych. Sytuacja ta dużo zmienia w systemie opieki psychiatrycznej.
Słowa kluczowe: psychogeriatria, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
 
Abstract
Anyone, who is over 75-year-old, is entitled to free drugs since the 1st Sep 2016. Those medicines are published as the special list announced by the Ministry of Health. However, those drugs will be free only in specific indications, and must be prescribed by a general practitioners or a nurse of primary health care. The list of free drugs includes 11 psychiatric drugs. This situation has changed a lot in the system of psychiatric care.
Key words: psychogeriatrics, general practitioners 
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu