VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Syndrom życzliwego psychiatry
Friendly psychiatrist syndrome

Janusz Szeluga1 , Elena Svetlichnaya2
1 Oddział Dzienny Psychiatryczny w Ostródzie 2 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku

Streszczenie
Jakim systemem wartości powinien kierować się psychiatra? Czy wystarczy tylko stosowanie zasady Hipokratesa: salus aegroti suprema lex esto, aby odnosić sukcesy zawodowe? Jakie są meandry zawodu mającego tak różne aspekty działania w zmieniającej się rzeczywistości? Próba odpowiedzi na te pytania stanowi cel rozważań opartych na przykładach zachowań psychiatrów w różnych, czasami skrajnie tragicznych sytuacjach życiowych. Komunikacja między psychiatrą a  pacjentem wywołuje określone skutki. Zależą one od tego, w  jakim paradygmacie porusza się każda ze stron. Paradygmat życzliwości może wywołać zdarzenia, których skutki dla życia psychiatrów i ich pacjentów są trudne do przewidzenia.
Słowa kluczowe: psychiatrzy, historia, życzliwość
 
Abstract
What value system should the psychiatrist be guided by? Is it enough only to apply to Hippocrates’ principles of medical ethics – aegroti salus suprema lex esto – to achieve professional success? What are the twists and turns of the profession having as different aspects of activity in a changing reality? The attempt to answer these questions is the goal of this article, conducting considerations based on examples of behavior of psychiatrists in various, sometimes extremely tragic situations. The communication between the psychiatrist and the patient leads to certain effects. They depend on the paradigms which both parties move within. The paradigm of kindness can generate events that may have unpredictable consequences on the life of psychiatrists and their patients.
Key words: psychiatrists, history, kindness 
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu