VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Nowe koncepcje leczenia przeciwdepresyjnego
New concepts of antidepressive treatment
 
Bartosz Łoza, Maja Polikowska
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Ochota
 
STRESZCZENIE
Oferowane współcześnie leczenie zaburzeń depresyjnych nie jest skuteczne w stopniu wystarczającym. Dokonano analizy trudności metodologicznych i merytorycznych w osiągnięciu wyższej efektywności leczenia. Artykuł przedstawia nowe leki, nowe metody i nową organizację leczenia zaburzeń depresyjnych. Główny postęp powinien objąć intensywną informatyzację i wykorzystanie obiektywnych algorytmów diagnostycznych, takich jak badania czynnościowe przy wykorzystaniu fMRI. Wobec narastającego stresu cywilizacyjnego i epidemii zaburzeń depresyjnych tylko całościowy program terapii może sprostać tym wyzwaniom.
Słowa kluczowe: depresja, nowe metody leczenia
 
ABSTRACT
Today’s health management of depression is not sufficiently effective. The analysis of methodological and medical difficulties in relation to the achievement of higher and higher treatment efficiency was done. This article presented new drugs, new methods and new organization of treatment of depressive disorders. The main progress must include intensive informatization and engaging the objective diagnostic algorithms like functional MRI support. In front of civilization stress and increasing epidemics of depressive disorders, only the comprehensive program of therapy can meet the challenge.
Key words: depression, new methods of treatment
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu