VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Ultrasonografia przezczaszkowa w diagnostyce i kontrolowaniu leczenia depresji
The use of transcranial ultrasonography in diagnosis and treatment efficiency control of depression
 
Marcin Zarzycki, Zuzanna Goetz
II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Pierwsze próby użycia ultrasonografii (USG) przezczaszkowej w diagnostyce depresji podjęto w 1994 r. Metoda ta jest obiecującym rozwiązaniem ze względu na bezpieczeństwo badania oraz niskie koszty. Pomimo tych zalet dotychczas nie uzyskano konsensusu dotyczącego celowości użycia USG oraz jej skuteczności w codziennej praktyce klinicznej. W celu przybliżenia się do odpowiedzi dokonano przeglądu artykułów dotyczących ultrasonografii przezczaszkowej u pacjentów z depresją. Różnice echogeniczności jąder szwu wynosiły w grupie badawczej (leczonej) od 36,7% do 95%. Porównawszy te wyniki z grupą kontrolną (5–76,47%), można zauważyć dużą rozpiętość wartości. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia dalszych badań.
Słowa kluczowe: ultrasonografia przezczaszkowa, USG, depresja, jądra szwu
 
Abstract
The very first use of transcranial ultrasonography (TCS) for diagnosing depression was conducted in 1994. Safety and very low cost of the method made it a very promising. Besides all advantages, the consensus about its administration in every day practice has not been established yet. We reviewed the articles presenting TCS in depressive patients. The echogenity change of the raphe nuclei in active (treatment) groups ranged from 36.7% up to 95%. Taking into consideration the results from control groups (5–76.47%), the statistical variation is too large to conclude. The concept needs further studies.
Key words: transcranial ultrasonography, USG, depression, raphe nuclei
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu