VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Skala Aktualnego Ryzyka Samobójczego (SARS)
Suicidal Acute Risk Scale (SARS)
 
Bartosz Łoza, Maja Polikowska
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Ochota
 
STRESZCZENIE
Skala Aktualnego Ryzyka Samobójczego (SARS) powstała, by wspomagać lekarzy psychiatrów podejmujących medyczne i prawne decyzje w trakcie hospitalizacji psychiatrycznych. Umożliwia ona ocenę ryzyka wystąpienia zachowań samobójczych na dwa sposoby: ilościowy (określony sumą punktów) oraz jakościowy (określony kryteriami wysokiego ryzyka). Ustalenie kryteriów wysokiego ryzyka wspiera decyzję o konieczności leczenia i zachodzi w dwóch przypadkach: gdy spełnione jest kryterium A (niezależnie lub łącznie z B, C i D) lub gdy występuje triada kryteriów B, C i D. SARS ma zadowalające parametry psychometryczne, którymi można się posługiwać w praktyce klinicznej (Alfa Cronbacha 0,82, kappa 0,78).
Słowa kluczowe: samobójstwo, ryzyko samobójcze, Skala Aktualnego Ryzyka Samobójczego, SARS
 
ABSTRACT
The Suicidal Acute Risk Scale (SARS) was established to support psychiatrists making medical and legal decisions during psychiatric hospitalization. There are two ways to assess the risk of suicidal behavior with SARS: quantitative (total points) and qualitative (when mandatory treatment is recommended). The high risk criteria can be diagnosed, when the A criterion is met, regardless of B, C and D, or there is a triad of all three criteria B, C and D. The inter-rater reliability (kappa 0.78) and internal consistency (Cronbach’s alpha 0.82) are both adequately high to administer the scale in clinical practice.
Key words: suicide, suicidal risk, Suicidal Acute Risk Scale, SARS
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu