VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Amisulpryd: szerokie spektrum zastosowań klinicznych
Amisulpride: a broad spectrum of clinical indications
 
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego, SZPZLO Warszawa-Ochota
 
Streszczenie
Amisulpryd jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii, zwłaszcza z przewagą objawów negatywnych, takich jak spłaszczony afekt i emocjonalne lub społeczne wycofywanie. Amisulpryd jest  antagonistą receptorów dopaminowych D2 i D3, z zarówno presynaptyczną (w małych dawkach), jak i limbiczną selektywnością. Ze względu na unikalny mechanizm działania amisulpryd należy do leków przeciwpsychotycznych o największym potencjale klinicznym, jest skuteczniejszy od większości innych neuroleptyków. Amisulpryd to środek dobrze akceptowany i tolerowany przez pacjentów, z bardzo niskim ryzykiem zaprzestania leczenia w porównaniu z ogółem typowych i atypowych leków przeciwpsychotycznych.
Słowa kluczowe: amisulpryd, schizofrenia, neuroleptyki atypowe
 
Abstract
Amisulpride is an atypical antipsychotic used to treat acute and chronic schizophrenia, especially with predominance of negative symptoms such as blunting affect, and emotional or social withdrawal. Amisulpride is a dopamine D2 and D3 receptor antagonist with both low-dose presynaptic and limbic selectivity. Because of that unique mechanism, amisulpride belongs to antipsychotics with the highest potency, more effective than most of other antipsychotics. Amisulpride is well-tolerable and acceptable by patients, with very low risk of discontinuation comparing to all other typical and atypical antipsychotics. 
Key words: amisulpride, schizophrenia, atypical antipsychotics
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu