VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Punkt widzenia ekspertów nt. rozpoznawania i leczenia depresji oraz zaburzeń lękowych przez lekarzy POZ
Point of view of experts on recognition and treatment of depression and anxiety disorders by general practitioners
 
Bartosz J. Sapilak1, Radosław Tymiński2
1 Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 Radca prawny, www.prawalekarza.pl
 
STRESZCZENIE
Depresja i zaburzenia lękowe dotykają co piątego pacjenta zgłaszającego się do lekarza POZ. Wczesne rozpoznanie, włączenie prawidłowego leczenia i właściwy nadzór nad jego prowadzeniem są w tych przypadkach kluczowe i leżą w kompetencji lekarza POZ. Wsparcie psychiatry wymagane jest w sytuacji istnienia głębokich zaburzeń nastroju lub ujawnienia myśli samobójczych. Niezbędny warunek prawidłowego rozpoznania depresji i zaburzeń lękowych to traktowanie ich jako zespołu chorobowego. Uznanie prezentowanych objawów za przejaw innej choroby lub wyraz trudności o charakterze psychospołecznym oddala wdrożenie skutecznej terapii. W niniejszej pracy przedstawiamy główne reguły postępowania i omawiamy zasady terapii oraz podstawy refundacji leków.
Słowa kluczowe: lekarz rodzinny, depresja, lęk, leczenie
 
ABSTRACT
Depression and anxiety disorders affect every fifth patient. Early diagnosis, the inclusion of proper treatment and appropriate supervision of the conduct of therapy are in these cases, the key and lie within the competence of the doctor. Psychiatrist support is required in the case of deep mood disorders or the disclosure of the suicidal patient. A necessary condition for the proper diagnosis of depression and anxiety disorders is to treat them as a team. The recognition of the symptoms presented by the manifestation of another illness, or the word psychosocial difficulties, shall reject the implementation of effective therapy. In this paper, we present the basic principles of conduct, we discuss the principles and fundamentals of reimbursement of medicines.
Key words: family doctor, depression, anxiety, treatment
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu