VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Betahistyna w leczeniu zawrotów głowy o różnej etiologii
Betahistine in the treatment of vertigo of different etiology
 
dr n. med. Tomasz Berkowicz
Oddział Neurologiczny i Udarowy,
Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
 
Streszczenie
Betahistyna, syntetyczny analog histaminy, jest szeroko stosowana zarówno w terapii choroby Ménière’a, jak i innych obwodowych i centralnych przedsionkowych zawrotów głowy – łagodnych napadowych zawrotów głowy, zapalenia nerwu  przedsionkowego, migreny przedsionkowej, naczyniowych zawrotów głowy, a także zawrotów głowy występujących w przebiegu stwardnienia rozsianego. Betahistyna znalazła również zastosowanie w leczeniu wspomagającym rehabilitację przedsionkową.
Słowa kluczowe: betahistyna, zawroty głowy, rehabilitacja przedsionkowa
 
Abstract
Betahistine, a synthetic analogue of histamine, is widely used in the treatment of Ménière’s disease and other peripheral and central vestibular vertigo – benign paroxysmal positional vertigo, vestibular neuritis, vestibular migraine, vascular vertigo and vertigo in the course of multiple sclerosis. Betahistine has also been found to be effective in support of vestibular rehabilitation.
Key words: betahistine, vertigo, vestibular rehabilitation
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu