VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zastosowanie zolpidemu w leczeniu bezsenności krótkotrwałej – opis przypadku
Use of zolpidem in the treatment of short-term insomnia – case report
 
Halina Sienkiewicz-Jarosz
I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
STRESZCZENIE
Zaburzenia snu, a zwłaszcza bezsenność, dotyczą znacznej części populacji dorosłych. Pod względem etiologicznym bezsenność można podzielić na pierwotną i wtórną, zaś pod względem czasu trwania zaburzeń snu na przygodną (trwającą kilka dni), ostrą, gdy zaburzenia snu utrzymują się do miesiąca, i przewlekłą, powyżej miesiąca. Przyczyną bezsenności krótkotrwałej są często ostre stany chorobowe związane z bólem (urazy), zmiany trybu życia lub sytuacje stresowe. W diagnostyce zaburzeń bezsenności dominującą rolę odgrywa wywiad. Leczenie obejmuje terapię poznawczo-behawioralną oraz leczenie farmakologiczne. Lekami z wyboru w bezsenności przygodnej i krótkotrwałej są preparaty nasenne, takie jak: zolpidem, zopiklon i zaleplon. W niniejszym artykule zaprezentowano studium przypadku bezsenności krótkotrwałej oraz postępowanie diagnostyczno--terapeutyczne.
Słowa kluczowe: zaburzenia snu, bezsenność krótkotrwała, stres, leczenie
 
ABSTRACT
Sleep disturbances, especially insomnia, affect a large part of adult population. In terms of etiology, insomnia can be divided into primary or secondary, and in terms of duration of sleep problems, as transient (lasting less than one week), acute insomnia with duration of sleep disturbances shorter than one month and chronic exceeding one month. Causes of short-term insomnia are usually acute conditions associated with pain (injury), lifestyle changes or stressful situations. Diagnostics of insomnia usually concentrates on medical history. Treatment involves cognitive-behavioral therapy and pharmacotherapy. The first-line drugs in the treatment of acute insomnia are zolpidem, zopiclone and zaleplon. This article presents a case study of short-term insomnia and methods of its diagnosis and treatment.
Key words: sleep disorders, short-term insomnia, stress, treatment
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu