VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Telemedyczne skale w badaniu zjawisk psychopatologicznych powiązanych z kryzysem cywilizacyjnym. Projekt informatyczny. Skale: pracoholizmu, przewlekłego zmęczenia, wypalenia, wypalenia zawodowego, stresu w pracy i objawów depresyjnych
Telemedicine scales in the study of the psychopathological phenomena related to civilization crisis. IT project. Scales of workaholism, chronic fatigue, burnout, job burnout, stress at work and depressive symptoms
Bartosz Łoza (ORCID 0000-0003-2571-8652),
Maja Herman (ORCID 0000-0001-6947-4501)
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie:
Praca opisuje realizację informatycznego grantu naukowego (RPMA.01.02.00-14-5594/16) stworzenia zestawu telemedycznych skal, odnoszących się do opisu zjawisk określanych w piśmiennictwie jako zespół cywilizacyjny, tj. zaburzeń powiązanych
ze współczesnym stylem życia. Utworzono zespół powiązanych narzędzi pomiarowych do oceny pracoholizmu, przewlekłego zmęczenia, wypalenia, wypalenia zawodowego, stresu w pracy i nasilenia objawów depresyjnych.
Słowa kluczowe: informatyzacja, skale, psychometria, zespół cywilizacyjny, telemedycyna
 
Abstract
The article describes the implementation of an scientific grant (RPMA.01.02.00-14-5594/16) to create a set of telemedical scales referring to the description of phenomena referred to in the literature as the civilization syndrome, i.e. disorders related
to the modern lifestyle. A team of related measuring tools has been created to assess workaholism, chronic fatigue, burnout, job burnout, stress at work and the severity of depressive symptoms.
Key words: IT, scales, psychometrics, civilization syndrome, telemedicine
 
DOI: 10.24292/01.NP.1023300918.3
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu