VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Muzykoterapia w fizjoterapii i rehabilitacji
Music therapy in physiotherapy and rehabilitation
Dominik Turzyński1, Piotr Sulikowski2, Marek Postuła3Katarzyna Sulikowska4
1 Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
3 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 
Streszczenie
Muzykoterapia to nowoczesny środek terapeutyczny o oddziaływaniu zarówno psychicznym, jak i somatycznym. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zastosowanie muzyki i jej składowych we wsparciu różnych metod leczniczych, w szczególności w fizjoterapii i rehabilitacji. Przedstawiono najważniejsze elementy składowe muzyki oraz ich wpływ na pacjenta w realizacji procesu terapeutycznego. Omówiono główne typy i funkcje terapii oraz sposoby odbioru muzyki, a także dokonano przeglądu publikacji i badań klinicznych dotyczących praktyk medycznych wspieranych muzykoterapią. Muzyka może mieć istotne znaczenie w leczeniu pacjentów z oddziałów: neurologicznego, onkologicznego, neonatologicznego i innych.
Słowa kluczowe: muzykoterapia, fizjoterapia, rehabilitacja
 
Abstract
Music therapy is a modern therapeutic measure which has both mental and somatic effects. The aim of this paper is to draw attention to the use of music and its elements to support various therapeutic methods, in particular in physiotherapy and rehabilitation. The most important music components and their influence on patients in the therapeutic process were presented. Main types and functions of the therapy as well as ways of perceiving music were discussed. A review of literature regarding medical practices enhanced with music therapy was performed. Music may have an important impact on treating patients from wards such as neurological, oncological, neonatal, etc.
Key words: music therapy, physiotherapy, rehabilitation
 
DOI: 10.24292/01.NP.1023300918.7
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu