VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Słyszenie dychotyczne w badaniach nad schizofrenią paranoidalną
Dichotic listening in paranoid schizophrenia research
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Pacjenci ze schizofrenią w porównaniu z grupami kontrolnymi podczas zadań dychotycznych będących formą pomiaru funkcjonalnego asymetrii półkul przedstawiają znacząco odmienny wzór odpowiedzi. Szczególnie w testach dychotycznych angażujących skupienie uwagi i testach uwzględniających stan emocji ujawniane są asymetrie zależne od klinicznej symptomatologii. Wyniki odzwierciedlają stan neurofizjologiczny towarzyszący przebiegowi schizofrenii.
Słowa kluczowe: słyszenie dychotyczne, schizofrenia paranoidalna, lateralizacja
 
Abstract
Patients with schizophrenia, in comparison with control groups, during dichotic tasks, which are a form of measuring the functional asymmetry of the hemispheres, present a significantly different pattern of responses. Especially in dichotic tests involving attention and tests taken into account the state of emotions, asymmetries dependent on clinical symptomatology are revealed. The results reflect the neurophysiological condition accompanying the course of schizophrenia.
Key words: dichotic listening, paranoid schizophrenia, laterality
 
DOI: 10.24292/01.NP.1012300619.1
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu