VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Deficyty uwagi w schizofrenii – koncepcje
Attention deficits in schizophrenia – concepts
Maja Herman, Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
STRESZCZENIE
Uważa się, że schizofrenia wiąże się ze znaczącymi deficytami uwagi. Jednak samo pojęcie uwagi można zdefiniować tak szeroko, że upośledzenie wykonania dowolnego zadania koncepcyjnego lub zadania behawioralnego może być rozumiane jako dowód na jej psychopatologiczne deficyty. Przegląd koncentruje się na tej rozwijającej się koncepcji.
Słowa kluczowe: schizofrenia, uwaga, funkcje kognitywne
 
ABSTRACT
Schizophrenia is thought to involve prominent deficits of attention. However, the term attention can be defined so widely that impaired performance on any conceptual task or behavioral task could be understood as evidence for a psychopathological deficits of attention. The review is focused on this evolving concept.
Key words: schizophrenia, attention, cognitive functions
 
DOI: 10.24292/01.NP.1012300619.2
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu