VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Deficyty uwagi w schizofrenii – neuropsychopatologia
Attention deficits in schizophrenia – neuropsychopathology
Maja Herman, Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Najważniejsze
 
STRESZCZENIE
Współcześnie zaburzenia uwagi są uważane za jeden z podstawowych deficytów poznawczych u pacjentów ze schizofrenią. W testach neurokognitywnych wykazano, że podczas wykonywania zadań angażujących uwagę aktywność pacjentów ze schizofrenią różni się od poziomu wykonania w grupach kontrolnych. W przebiegu schizofrenii wykazano zmniejszony zakres uwagi, jej niską elastyczność, dokładność, selektywność, a także wytrwałość w porównaniu z grupami kontrolnymi.
Słowa kluczowe: schizofrenia, uwaga, funkcje kognitywne
 
ABSTRACT
Nowadays, impaired attention is considered to be a fundamental neurocognitive deficit in patients with schizophrenia. Neurocognitive tests revealed that, during performance of attention tasks, the activity of patients with schizophrenia differed from that of controls. The schizophrenia group displayed reduced range of attention, its low flexibility, accuracy, selectivity as well as perseverance comparing to control groups.
Key words: schizophrenia, attention, cognitive functions
 
DOI: 10.24292/01.NP.1012300619.3
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu