VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Rzetelność diagnostyczna testu semantycznego typu CVC
Diagnostic reliability of semantic test CVC type
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
W badaniu zweryfikowano, czy dychotyczny test słuchowy, oparty na semantycznym wzorcu torowania sygnałów, jest wiarygodnym wzorcem badawczym. Zadania polegały na decyzjach leksykalnych przy bodźcach typu CVC (skrót z angielskiego: spółgłoska-samogłoska-spółgłoska), po prezentacji ich w sposób konkurencyjny. W przypadku testu semantycznego CVC wykazano odpowiednią do diagnostyki rzetelność pomiarową.
Słowa kluczowe: słyszenie dychotyczne, schizofrenia, test CVC
 
Abstract
This study investigated whether a dichotic listening test, based on a semantic priming signal, is a reliable research pattern. A lexical decision tasks related to CVC signals (consonant-vowel-consonant) were administered in a competing manner. The semantic CVC test proved to be a reliable diagnostic tool.
Key words: dichotic listening, schizophrenia, CVC test
 
DOI: 10.24292/01.NP.1012300619.5
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu