VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Politerapia olanzapiną i escitalopramem w przebiegu zaburzeń depresyjnych: przegląd badań i opis przypadków
Olanzapine and escitalopram polytherapy: systematic review and case study

Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
Wydanie specjalne z VOL. 3 (NR 3): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień współczesnej psychiatrii jest politerapia, czyli stosowanie kombinacji dwóch lub więcej leków jednej klasy albo augmentacja leków jednej klasy przez leki z innej klasy. Politerapia, głównie w formie augmentacji, może mieć racjonalne zastosowanie nawet w połowie przypadków zaburzeń depresyjnych, ponieważ w takiej części brak jest zadowalającej poprawy po pierwszej terapii przeciwdepresyjnej. Popularność politerapii za pomocą neuroleptyków i antydepresantów z klas SSRI i SNRI w zaburzeniach jednobiegunowych i dwubiegunowych wynika głównie z dwóch faktów: efektywność monoterapii zaburzeń jednobiegunowych pozostaje ograniczona oraz łatwiej wprowadzić augmentację niż wymienić dotychczas stosowany lek. Artykuł prezentuje przegląd badań i opisy przypadków równoczesnego leczenia za pomocą olanzapiny i escitalopramu. Tego typu augmentacja może być użyteczna w wielu zaburzeniach depresyjnych, zarówno jednobiegunowych, jak i dwubiegunowych.

Słowa kluczowe:
olanzapina, escitalopram, politerapia, augmentacja, depresja

Abstract:

One of the most controversial issues of contemporary psychiatry is polytherapy, i.e. combined use of two or more drugs of one class or augmentation one medicine with another drug from two different classes. Polytherapy, mostly in the augmentation mode, could be rationale in as many as 50% of depressive patients (non-responders of first line antidepressive treatment). The popularity of polytherapy with atypical antipsychotics and antidepressants of SSRI and SNRI classes both in unipolar and bipolar affective disorders is based mostly on two facts: monotherapy is not as effective as patients need and it is much easier to augment one drug with another than to switch medicines completely. This article presents the review and case studies of the olanzapine and escitalopram polytherapy pattern. This type of augmentation could be useful in variety of depressive states, both in unipolar and bipolar affective disorders.

Key words:
olanzapaine, escitalopram, polytherapy, augmentation, depression

 

Wydanie Artykuły

 

  • Numer wydania:
    Wydanie specjalne z VOL. 3 (NR 3): 2011
  • ISSN: ISSN 2080-4091
  • Online ISSN: ISSN 2084-2619
  • IC: 3,95
  • MNiSW: 2
  1. Politerapia olanzapiną i escitalopramem w przebiegu zaburzeń depresyjnych: przegląd badań i opis przypadków
    Bartosz Łoza

 

 
 
 
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu