VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Terapia skojarzona olanzapiną i dwuwalproinianem w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych
Olanzapine and divalproate polytherapy of bipolar disorders

Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
Wydanie specjalne z VOL. 3 (NR 4): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Politerapia jest bardzo rozpowszechniona w obecnej praktyce psychiatrycznej. W istocie, z powodu zaburzeń dwubiegunowych, jedynie niewielka liczba pacjentów leczonych stosuje monoterapię lekami z kilku najpopularniejszych klas (lit, leki przeciwpadaczkowe, neuroleptyki atypowe). W przeciwieństwie do improwizowanych lub nieracjonalnych form politerapii, skuteczność złożonych form leczenia zaburzeń dwubiegunowych została potwierdzona. Jednym z najpopularniejszych połączeń jest kombinacja neuroleptyków i stabilizatorów nastroju, w tym: olanzapiny i kwasu walproinowego. Kombinacja ta może poprawiać poziom odpowiedzi w trakcie leczenia, zwłaszcza w stanach mieszanych, co potwierdza doświadczenie psychiatrów, badania przed- i porejestracyjne oraz serie przypadków.

Słowa kluczowe:
zaburzenia dwubiegunowe, olanzapina, dwuwalproinian, leczenie skojarzone

Abstract:

Polypharmacy is quite prevalent in current psychiatric practice. Actually, for bipolar disorders, only a few patients who are being treated are receiving monotherapy with any of the most popular drugs (lithium, anticonvulsants, atypical antipsychotics). In contrast to an improvised or irrational form of polypharmacy, efficacy of combined treatment of bipolar disorders is well- -established. One of the most popular co-administration is combining antipsychotics with mood stabilizers, like the olanzapine-divalproate polytherapy. It may improve the level of response, especially in mixed states, what is supported by psychiatrists? experience, pre- and post- -registration clinical trials, and series of cases.

Key words:
bipolar disorders, olanzapine, divalproate, combination treatment

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu